Imprimare
PDF

Parteneri

 

      S.C. CENTRUL DE CERCETARE ȘI STUDII EUROPENE S.R.L.

În februarie 2005 a luat ființă SC Centrul de Consultanta și Studii Europene SRL care face parte dintr-un holding alături de Centrul de Calificare și Recalificare Profesională Social Trade, Asociația Centrul de Consultanță și Studii Europene, cu obiect principal de activitate – alte forme de învățământ.

Firma își concentrează activitatea pe asigurarea de servicii de formare profesională, completată de servicii de informare și consiliere, oferind astfel soluții concrete pentru activitatea de mediere a muncii. În acest context programele de formare profesională oferite sunt deschise pentru o secvență larga din populația activă sau aflată în căutarea unui loc de muncă, de exemplu:

• Absolvenți de învățământ preuniversitar și universitar;

• Persoanele disponibilizate în căutarea unui loc de muncă;

• Salariați care doresc să schimbe locul de muncă;

• Salariații care solicită diverse formări sau perfecționări;

• Persoane casnice care caută un loc de muncă;

• Persoane care se afla în evidența AJOFM ca șomeri;

• Personalul din societățile de stat sau private care intra într-un program de perfecționare sau calificare la inițiativa societății.

Mai multe informații puteți afla la http://cursuriccse.ro/

 

       SINDICATUL „SOLIDARITATEA SANITARĂ” GALAȚI

Organizație sindicală din sectorul sanitar, înființată în anul 2000, având membri, cotizanți și necotizanți, în toate unitățile sanitare din județul Galați, reprezentând toate categoriile de personal din sistem: asistenți medicali, medici, infirmiere, brancardieri, electricieni, muncitori, personal TESA. Sindicatul dispune de o buna capacitate organizatorică demonstrată de participarea la numeroasele activități implicate de activitatea curentă într-un număr mare de unități sanitare, de participarea cu un număr semnificativ de reprezentanți la evenimentele de interes sindical și profesional organizate atât de organismele al căror membru este sau la care este afiliat, respectiv Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, CNS „SAN.ASIST”, CNS „Cartel Alfa” și EUROFEDOP, cât de alte organizații cum ar fi OAMGMAMR, organizațiile de tineret și de femei ale organizațiilor la care este afiliat.

 

Formarea profesională continuă a personalului medical a reprezentat și reprezintă, în continuare, pentru Sindicatul ”Solidaritatea Sanitară” Galați un interes deosebit. În calitate de partener în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 :

      FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU PERSONALUL MEDICAL

 

Creșterea calității serviciilor din sistemul sanitar prin instruirea și formarea profesională a personalului medical, managerilor și a celorlalte categorii de personal din sistem, din Regiunea Sud-Est” , sinformare1dicatul s-a implicat în mod activ în formarea profesională continuă, oferindposibilitatea membrilor de sindicat de a participa la o serie de cursuri :

 •         Comunicare
 •         Tehnologia Informației și Comunicațiilor
 •         Sănătate și securitate în muncă
 •         Bioetică
 •         Managementul serviciilor de sănătate
 •         Legislație sanitară

 

 

 

Mai multe informații puteți afla la http://sls.solidaritatea-sanitara.ro/

 • solidaritateasanitaragalati

  Partener proiect

  Sindicatul „Solidaritatea Sanitară” Galaţi

  Sindicatul Solidaritatea Sanitară Galați este o organizație sindicală din sectorul sanitar, înfiinţată în anul 2000, cu membrii din toate categoriile profesionale. Sindicatul dispune de o bună capacitate organizatorică demonstrată atât de participarea la numeroasele activități de apărare a drepturilor membrilor de sindicat ,cât şi de participarea cu un număr semnificativ de reprezentanți la evenimentele de interes sindical și profesional organizate de organismele al căror membru este, cum ar fi Federatia „Solidaritatea Sanitara” din Romania, CNS „SAN.ASIST”, şi CNS „Cartel Alfa”

 • ccse

  Partener proiect

  S.c. Centrul de Cercetare şi Sudii Europeane S.R.L.

  Centrul de Consultanţă şi Studii Europene ( înfiinţat în 2005) si Centrul de Calificare si Recalificare Profesională Social Trade ( înfiinţat în 2002 ) fac parte dintr-o structură tip holding şi au ca obiect principal de activitate – organizarea de cursuri de calificare, perfectionare si specializare, fiind autorizate la nivel naţional de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educatiei şi Cercetarii prin Consiliul National de Formare Profesională.

 • consiliere
 • test9

Legaturi Utile

Urmareste-ne