Imprimare
PDF

Obiective

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea resurselor umane din sectorul sanitar din Regiunea Sud-Est și creșterea nivelului de calificare al salariaților prin cursuri de calificare și/sau recalificare, prin crearea unei atitudini pro-active în ceea ce privește formarea profesională a angajaților, informarea salariaților și angajatorilor privind oportunitățile de formare.

Proiectul pune accentul pe o diversitate a obiectivelor specifice ale proiectului, printre care:

  •  Identificarea angajaților necalificați și cu un nivel scăzut de calificare din unitățile sanitare din Regiunea Sud- Est, selectarea grupului țintă și diagnosticarea nivelului de calificare al acestuia;
  •  Creșterea nivelului de calificare a personalului sanitar prin calificarea angajaților necalificați, prin recalificarea și trecerea la un nivel de calificare superior a salariaților calificați din grupul țintă;
  •  Creșterea adaptabilității grupului țintă la o piață a muncii dinamică, prin informare, orientare și consiliere profesională;
  •  Crearea unor instrumente de autoevaluare, consiliere și orientare profesională on-line și sub forma unui ghid specific;
  •  Creșterea nivelului de informare și conștientizare a salariaților din sectorul sanitar din regiune cu privire la nevoia de formare profesională continuă a angajaților;
  •   Promovarea beneficiilor formării profesionale continue în rândul angajaților unităților sanitare din regiune;
  •   Sprijinirea furnizorului de formare în vederea adaptării ofertei de formare în acord cu nevoile identificate ale grupurilor țintă.
  • consiliere
  • test9

Legaturi Utile

Urmareste-ne