Imprimare
PDF

Egalitatea de Șanse

 

Proiectul ține cont de principiul egalității de șanse, conform Constituției României, Strategiei Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați pentru perioada 2006 – 2009, Legii nr. 202/2002 republicata în 2007, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați și Directivei 76/207/CE privind principiul egalității de tratament între femei și bărbați în privința accesului la angajare, formare profesională și promovare precum și în ceea ce privește condițiile de muncă.

Planificarea activităților din cadrul proiectului se va realiza cu respectarea principului egalității șanselor, acesta fiind integrat în timpul implementării proiectului prin:

- Solicitarea de sugestii privind ideea de proiect de la potențialii membrii ai grupului țintă;

- Solicitarea opiniei grupului țintă potențial asupra tematicii de formare profesională;

- În cadrul proiectului se va încuraja participarea femeilor;

- Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la măsurile active prevăzute, fără discriminare;

- Proiectul va oferi condițiile necesare pentru participarea persoanelor cu dizabilități: locațiile vor fi dotate, la cerere, cu rampă de acces și li se va asigura transportul;

- Dezvoltarea materialelor de curs se va face pornind de la principiul unei utilizări cât mai facile și a unei adresabilități largi;

  • consiliere
  • test9

Legaturi Utile

Urmareste-ne