Formular On-Line
Nume: (*)
Camp obligatoriu
Prenume: (*)
Camp obligatoriu
Genul
Camp obligatoriu
Adresa domiciliu
Invalid Input
Mediul: (*)
Camp obligatoriu
Adresa de email:
Telefon (*)
Invalid Input
Studii (*)
Camp obligatoriu
Unitatea in care lucrați:
Invalid Input
Județul (*)
Invalid Input
Funcția:
Invalid Input
Secția:
Invalid Input
Postul ocupat
Invalid Input
Calificarea/Calificările
Invalid Input
Invalid Input
Cursul de calificare pe care doresc să îl urmez este (notați de la 1 la 3, 1 fiind prima opțiune și 3 ultima):
  INFIRMIERĂ**(nivel 2, 720 ore/curs); (Vă recomandăm atenție la nota de subsol!) (*)
Camp obligatoriu
  BABY SITTER*** (nivel 1, cu 360 ore/curs);(Vă recomandăm atenție la nota de subsol!) (*)
Camp obligatoriu
  ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI LA DOMICILIU**** (nivel 1, cu 360 ore/curs). (Atenție la notă!) (*)
Camp obligatoriu
Pentru a vă crește șansele de a fi selectați/selectate vă recomandăm ca la înscriere să depuneți următoarele acte:
1. Adeverință de serviciu din care să reiasă următoarele:
o Faptul că lucrați în sistemul sanitar
o Funcția pe care sunteți angajat/angajată
o Perioada contractului (determinată sau nedeterminată)
încarcă adeverința
Invalid Input
2. Copie după BI/CI din care să reiasă faptul că aveți domiciliul sau reședința în unul din județele din Regiunea Sud-Est (exclus alte județe).
încarcă copie BI/CI
Invalid Input
3. Toate diplomele/certificatele de calificare pe care le posedați în copie xerox certificată de dvs.
încarcă diplome/certificate
Invalid Input
4. Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă faptul că ați depus toate diplomele/certificatele de calificare și că aveți un nivel de calificare de maxim 2 dacă vă înscrieți pentru cursul de Infirmieră și de maxim 1 dacă vă înscrieți pentru cursurile de Baby sitter sau Îngrijitor bătrâni la domiciliu.
Toate copiile trebuie certificate de dvs. pentru conformitate cu originalul în fața unui reprezentant al organizației noastre.
Vă informăm că FEDERAŢIA “SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNIA este operator de date cu caracter personal, înregistrată în registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 15498.
(*)

Camp obligatoriu
Cod StudiuDoar pentru persoanele care au participat la Studiul privind nevoile specifice de formare continuă, consiliere si orientare profesionala ale salariaților din sănătate
Invalid Input
  
* Pentru toate categoriile de salariați.
** La cursul de INFIRMIERĂ pot participa doar salariații din sistemul de sănătate și asistență socială care au nivelul de calificare atestat de cel mult 2 (nivelul de calificare este înscris pe certificatul de calificare). Spre exemplu: infirmieră neatestată CNFPA (ex. cu cursuri OAMMR) muncitor (cu nivel 1 sau 2), muncitor necalificat, îngrijitoare, brancardier, ghipsar. În situația în care salariatul/salariata are deja nivelul de calificare 2 poate participa doar dacă este calificat în altă calificare decât cea de Infirmieră. La stabilirea nivelului de calificare se ia în considerare nivelul cel mai înalt de calificare pe care salariatul îl are în urma unei forme de pregătire profesională, indiferent dacă are legătură sau nu cu actualul loc de muncă.
*** La cursul de BABY SITTER pot participa doar salariații din sistemul de sănătate și asistență socială care nu au o calificare atestată printr-un certificat de calificare sau au un nivel de calificare atestat de cel mult 1. Spre exemplu: muncitor (cu nivel 1), muncitor necalificat, îngrijitoare, brancardier, ghipsar. În situația în care salariatul/salariata are deja nivelul de calificare 1 poate participa doar dacă este calificat în altă calificare decât cea de Baby Sitter. La stabilirea nivelului de calificare se ia în considerare nivelul cel mai înalt de calificare pe care salariatul îl are în urma unei forme de pregătire profesională, indiferent dacă are legătură sau nu cu actualul loc de muncă.
**** La cursul de ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI LA DOMICILIU pot participa doar salariații din sistemul de sănătate și asistență socială care nu au o calificare atestată printr-un certificat de calificare sau au un nivel de calificare atestat de cel mult 1. Spre exemplu: muncitor necalificat, îngrijitoare. Spre exemplu: muncitor (cu nivel 1), muncitor necalificat, îngrijitoare, brancardier, ghipsar. În situația în care salariatul/salariata are deja nivelul de calificare 1 poate participa doar dacă este calificat în altă calificare decât cea de Îngrijitor bătrâni la domiciliu. La stabilirea nivelului de calificare se ia în considerare nivelul cel mai înalt de calificare pe care salariatul îl are în urma unei forme de pregătire profesională, indiferent dacă are legătură sau nu cu actualul loc de muncă.

Legaturi Utile

Urmareste-ne